Mám zájem

Zásady ochrany osobních údajů a cookie

Ochrana osobních údajů a používání cookies


Poskytovatel: VRmedia s.r.o.
se sídlem Suchovrbenské nám. 2724/7, České Budějovice, 370 01
IČ: 07241330
Spisová značka: C 27748 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
Zastoupená jednateli Miroslavem Kubalíkem a Davidem Šimonem


1. Odesláním nezávazné poptávky z internetového formuláře na poskytnutí služeb, potvrzuje
uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s
jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Poskytovatel jesprávcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat
osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4. Při nezávazné poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení
(jméno, příjmení, telefonní číslo, email).Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení
objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních
sdělení a činění dalších marketingových aktivit.Zákonným důvodempro zpracování osobních
údajů jeplnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,plnění právní povinnosti správce dle
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR aoprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého
marketingu.

5. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z
těchto smluvních vztahů. Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.


6. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15
GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.
Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na
přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

8. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným
požadavkem pro:
a) pro uzavření a plnění smlouvy
b) zaslání nabídky či cenové kalkulace
c) poskytnutí odpovědí na vznesenou otázku uživatele
Bez poskytnutí osobních údajů není možné výše zmíněné akce ze strany poskytovatele plnit.
Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22
GDPR.

 


Cookie

 1. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje
  webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští
  návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by
  procházení webu bylo mnohem složitější

 2. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních
  dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookies. Používáním webu Uživatel souhlasí s
  použitím zmíněné technologie.

 3. Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny
  trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je
  webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé
  (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho
  ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto
  cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení
  internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a
  neobsahují viry.

 4. Více informací o souborech cookies naleznete zde:http://www.aboutcookies.org. Pro získání
  informací, jak společnost Google a její partneři využívají soubory cookie v reklamě, získáte více
  informací zde:https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a zde naleznete detailní
  informace, které typy souborů cookies společnost Google a její partneři
  využívají:https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/.
  5. Odmítnutí souborů Cookie
  Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů
  soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů
  cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen
  některých souborů cookie.
  Případně mohou využít nástroj třetích stran např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

 

Závěrečná ustanovení


Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje
svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu
zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.
Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 734 245 967,
info@vrmedia.cz
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2018.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí,
personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.